Information

Betingelser for brug

Ophavsret og brug
Ordbøgerne på ordbog.gyldendal.dk er ophavsretligt beskyttet materiale, der gøres tilgængeligt som betalt abonnementstjeneste jf. nedenfor.

Gyldendal er indehaver af rettighederne til ordbøgerne. Alle data, programmer, logoer m.v., som indgår i ordbøgerne og på ordbog.gyldendal.dk, tilhører Gyldendal og er beskyttet efter gældende lovgivning, herunder ophavsrets-, varemærke- og markedsføringsloven.

Det er ikke tilladt at skjule, fjerne eller ændre varemærker, produktinformation, angivelser om rettighedsforhold eller lignende. Det er ligeledes ikke tilladt at bryde eller omgå sikkerhedsforanstaltninger, herunder adgangsbegrænsninger og koder.

Der må foretages udprintning eller digital kopiering af enkeltstående data til egne tekstbehandlingsdokumenter i forbindelse med sædvanlig benyttelse af produktet. Digital kopiering må alene foretages via browserens kopifunktion eller via hjemmesidens indbyggede kopifunktion.

Enhver anden kopiering af indholdet af produktet er ikke tilladt uden Gyldendals forudgående skriftlige tilladelse. Ordbøgerne eller dele heraf må ikke integreres på brugerens eller tredjemands platforme (fx hjemmesider eller intranet).

Ordbøgerne sælges i abonnement i en række forskellige pakker, som kan være tilgængelige på en række forskellige måder, jf. hjemmesidens butik. Ordbøgernes indhold må alene bruges i overensstemmelse med de bestemmelser for brug, man har accepteret i forbindelse med købet af abonnement.

Prøveabonnement
Vi tilbyder dog også, at man kan prøve ordbøgerne gratis; dels ved umiddelbar adgang til to gratis opslag, dels ved at man efter tilmelding til vores nyhedsbrev automatisk får yderligere et gratis opslag om dagen.

Gratis opslag foretages i alle onlineordbøgerne. Det betyder, at der kan findes flere oversættelser under gratis opslag end i nogle af hjemmesidens mindre ordbogssamlinger.

Det er ikke tilladt på nogen måde at omgå de begrænsninger, der er etableret i forhold til gratis brug af ordbøgerne. Misbrug vil kunne medføre blokering af brugeren, dennes computer eller den IP-adresse, hvorfra misbruget har fundet sted, uden særskilt varsel herom fra Gyldendal.

Læs mere om prøveabonnementer.

Kontakt
Er du i tvivl om betingelserne for brugen af ordbøgerne, er du meget velkommen til at kontakte os.