Information

Forkortelser

Forkortelser
Her er en oversigt over forkortelser, der bruges i online-ordbøgernes artikler.

emnebetegnelser
adm. administration
agr. landbrug
akkum. akkumulatorteknologi
akustik akustik
anat. anatomi, anatomisk
antrop. antropologi
arb. arbejdsmarkedsforhold
aritm. aritmetik
arkit. vedr. arkitektur
arkæol. arkæologi
assur. assurance, forsikring
astrol. astrologi
astron. astronomi
atom. atomfysik, kernekraft
atomvåben militær brug af atomfysik
aut.reg. reguleringsautomatik
bank bankvæsen
bearb. bearbejdning
beton betonteknologi
biler vedrørende biler
biol. biologi
bjergb. bjergbestigning
bogv. bogvæsen
bot. botanik
bygn. bygningsvæsen
civ.ing. civilingeniørkunst
demogr. demografi
dipl. diplomati
drikkev. drikkevarer
elek. elektricitet
elektron. elektronik
etnogr. etnografi
EU vedr. EU (Den Europæiske Union)
farm. farmakologi, apotekervæsen
film vedr. filmindustrien
filos. filosofi
fisk. fiskeri
flyv. flyvning
fon. fonetik
forstv. forstvæsen
foto fotografi
fys. fysik
fysiol. fysiologi
garv. garvning
gentekn. genteknologi
geod. geodæsi
geogr. geografi
geol. geologi
geom. geometri
gram. grammatik
græskkat. græskkatolsk
hist. historie, historisk
hort. havebrug
hotel hotelvæsen
hydr. hydraulik
it informationsteknologi, edb
jagt vedr. jagt
jernb. jernbanevæsen
journ. journalistik
karb. karburator
kat. katolsk
kirk. kirkelig
kompr. kompressorteknik
kort. kortspil
krim. kriminologi
krystallografi krystaller
kunst kunst, kunsthistorie
køl. køleteknik
litt.vid. litteraturvidenskab
madl. madlavning
mar. maritim
mark. vedr. marketing
mat. matematik
med. medicin
mejeri mejerivæsen
mek. mekanik
merk. merkantilt
met. meteorologi
mil. miltærvæsen
min. mineralogi
mus. musik
myt. mytologi
møntvæsen numismatik, vedr. mønter
naturv. naturvidenskab
odont. odontologi, tandlægevæsen
optik optik
org. organisation
ornit. ornitologi
palæont. palæontologi
papir. papirindustri
parl. parlamentsvæsen
patent. patentteknik
plast. plastindustri
pol. politik
post postvæsen
prot. protestantisk
psyk. psykologi
psykoan. psykoanalyse
pæd. pædagogik
radar. radarteknologi
radio vedr. radio
radiologi radiologi
relig. religion
rom.kat. romerskkatolsk
sex vedr. sex
skat skatteteknik
snedk. snedkeri
sociol. sociologi
stat. statistik
stil. stilistik
støbn. støbeteknik
teat. teater
tekn. teknik
tekstil vedr. tekstiler og tøj
tele. telekommunikation
teol. teologi
topografi topografi, vedr. landkort
tv vedr. tv, fjernsyn
typ. typografi
udd. uddannelse
univ. universitet
vejb. vejbygning
vet. veterinært, dyrlægevæsen
vid. videnskab
vin vin, vinavl
vvs varme, vand og sanitet
zo. zoologi
økol. økologi
økon. økonomi
grammatiske betegnelser
A akkusativ
abl. ablativ
adj. adjektiv
adj.-endelse adjektivendelse
adv. adverbium
akk. akkusativ
art. artikel
attr. attributiv, foran substantiv
best. bestemt
bevæg.vb. bevægelsesverbum
bf. bestemt form
bøjn. bøjning
cond. conditionnel
D dativ
da. dansk
dat. dativ
dem. demonstrativ
dim. diminutiv
etym. etymologi
f. femininum
fem. femininum
fk. fælleskøn
fork.f. forkortelse for
fuldvb. fuldverbum
fut. futurum
G genitiv
gen. genitiv
ger. gerundium
hjælpevb. hjælpeverbum
hoveds. hovedsætning
imp. imperativ
imperf. imperfektum
ind. indikativ
indef. indefinit
inf. infinitiv
interj. interjektion, udråbsord
interr. interrogativ
intr. intransitiv
iter. iterativ
itk. intetkøn
komp. komparativ
konj. konjunktion
konstr. konstruktion, konstrueres
leds. ledsætning
m. maskulinum
m. obj. med objekt
mask. maskulinum
modalvb. modalverbum
N nominativ
n. neutrum
neg. negation
neutr. neutrum
nom. nominativ
obj. objekt
perf. perfektum
pers. person, personlig
pl. pluralis
pluskvamperf. pluskvamperfektum
poss. possessiv
pron. pronomen
præd. prædikativ
præp. præpositon
præs. præsens
præt. præteritum
ptc. participium
refl. refleksiv
rel. relativ
sb. substantiv
sb.-endelse substantivendelse
sg. singularis
subj. subjekt
sup. superlativ
that-sætn. that-sætning
tidsadv. tidsadverbium
tr. transitiv
u. obj. uden objekt
ubest. ubestemt
ubf. ubestemt form
ubøj. ubøjelig
upers. upersonlig
vb. verbum
verbalsb. verbalsubstantiv
verbalsms. verbalsammensætning
Stilforkortelser
bibelsk bibelsk
børn. børnesprog
euf. eufemistisk
fagl. fagligt
glds. gammeldags
højt. højtideligt
iron. ironisk
kanc. kancellistil
let glds. let gammeldags
litt. litterær
nazi. nazistisk sprogbrug
neds. nedsættende
poet. poetisk
pop. populært
spøg. spøgende
stød. kan virke stødende
vulg. vulgært

Veje til opslag
Gyldendal stiller flere muligheder for adgang til abonnementer op. Læs om: